Organisatie

De organisatie

De Ardennencommissie is ontstaan in 1978 als initiatief van de Commissie Nascholing Limburg


De commissie bestaat uit vrijwilligers die er veel plezier in hebben deze cursus voor collega's te organiseren. De voorbereiding van de cursus is zeer intensief. Door alle huisarts-commissieleden (tevens gespreksleiders) wordt in ongeveer tien voorbereidingsbesprekingen de inhoud en vormgeving van de cursus neergezet. Iedere cursus wordt geëvalueerd en eveneens wordt gevraagd naar onderwerpen voor het volgende jaar. De evaluatie geeft telkens een hoge score aan. De aantrekkelijkheid van de cursus komt vermoedelijk door het nascholen met en van elkaar, de kleinschaligheid, de aansluiting bij de actualiteit / dagelijkse praktijk en de sociale contacten. De belangstelling is zodanig groot dat ieder jaar weer sprake is van overintekening. Uitbereiding van de cursus in aantal cursussen of in grotere groepen vinden wij niet wenselijk, omdat dan niet meer in de huidige zeer gewaardeerde vorm onderwijs kan worden gegeven.


De Ardennencommissie

  • Remco Claessens
  • Stijn Conjaerts
  • Kimberly Everaerts
  • Math Hundscheid
  • Robin Hundscheid
  • Sanne Martens
  • Michelle Rijnders
  • Simon Schepers