De Ardennencursus

Voor huisartsen door huisartsen

Update 14 december 2022: Cursus 2023 vol

Ook dit jaar ging het snel met de inschrijvingen, hoewel geen stormloop zoals we pre-corona wel eens meemaakten. We zijn opnieuw dankbaar voor het grote enthousiasme, hopelijk maken we de verwachtingen weer waar!

De cursussen van 2023 vinden plaats van 5 t/m 7 april, van 12 t/m 14 april, van 31 mei t/m 2 juni en van 7 t/m 9 juni. Mocht je voor een van de cursussen op de reservelijst willen, laat het weten via ardennencursus@gmail.com. Wanneer je op onze maillijst wil (voor de jaarlijkse aankondiging van de opening van de inschrijving en heel af en toe een extra mail), kun je het ook via dit adres doorgeven.

Veel groeten van de commissie,

Jeanine | Jelleke | Kimberly | Remco | Robin | Sanne | Servaas | Simon

Sinds 1979 organiseert de Ardennencommissie een driedaagse nascholing voor huisartsen volgens het Warffummodel. Jaarlijks vindt de cursus vier keer plaats. In kleine groepen worden op informele en interactieve wijze zes onderwerpen doorgenomen. Deze onderwerpen zijn zowel medisch als niet-medisch van aard en zijn altijd direct toepasbaar op de dagelijkse praktijk van de huisarts, van waarnemer tot praktijkhouder en van solist tot groepslid. Het meeste werk wordt verricht door de huisartsen zelf maar altijd wordt het dagonderdeel begeleid door een inhoudsdeskundige met affiniteit met de huisartsenzorg. De Ardennencommissie zorgt voor optimale omstandigheden om de cursus zo goed mogelijk te laten verlopen: een prettige cursuslocatie, een ontspannend hotel, heerlijk eten en drinken en naar eigen wens de mogelijkheid tot 'buitenschoolse' activiteiten met of zonder de groep.