De Ardennencursus

Voor huisartsen door huisartsenWelkom op de nieuwe website van de Ardennencursus

Update 26 november 2020
Gelukkig is de aantrekkingskracht van de Ardennencursus groot genoeg om je naar onze prachtige nieuwe website te halen. Zoals je ziet is de site nog niet helemaal af maar we zijn er nu al blij mee en hopen hiermee in de toekomst de communicatie met alle betrokkenen bij de cursus te optimaliseren.

Helaas hebben we als commissie moeten besluiten om ook de cursus van 2021 niet te laten doorgaan. Er zijn momenteel simpelweg te veel onzekerheden, en vooral onze cursuslocatie over de grens, hotel Val d'Amblève, kan ons - begrijpelijk - te weinig garantie bieden. We hebben overwogen hierin concessies te doen en te zoeken naar een alternatieve locatie, alternatieve werkvorm of een alternatieve periode. Echter volgens ons zou dit ten koste gaan van de kwaliteit van de cursus, terwijl die hoge kwaliteit nou juist is wat wij nastreven.

Op de achtergrond is de Ardennencommissie bezig met de eerstvolgende cursus maar omdat deze al ver in de steigers staat, zijn wij nu ook in de gelegenheid om ons te bezinnen op vernieuwing en optimalisatie van de Ardennencursus en de organisatie ervan. We hopen dat jullie ons blijven volgen en dat we jullie in goede gezondheid zullen terugzien tijdens de cursus van 2022!


Christel | Jeanine | Jelleke | Remco | Sanne | Sarah | Servaas | Simon

Sinds 1979 organiseert de Ardennencommissie een driedaagse nascholing voor huisartsen volgens het Warffummodel. Jaarlijks vindt de cursus vier keer plaats. In kleine groepen worden op informele en interactieve wijze zes onderwerpen doorgenomen. Deze onderwerpen zijn zowel medisch als niet-medisch van aard en zijn altijd direct toepasbaar op de dagelijkse praktijk van de huisarts, van waarnemer tot praktijkhouder en van solist tot groepslid. Het meeste werk wordt verricht door de huisartsen zelf maar altijd wordt het dagonderdeel begeleid door een inhoudsdeskundige met affiniteit met de huisartsenzorg. De Ardennencommissie zorgt voor optimale omstandigheden om de cursus zo goed mogelijk te laten verlopen: een prettige cursuslocatie, een ontspannend hotel, heerlijk eten en drinken en naar eigen wens de mogelijkheid tot 'buitenschoolse' activiteiten met of zonder de groep.