De Ardennencursus

Voor huisartsen door huisartsen

Update 20 januari 2022: Cursus 2022 gaat niet door!

Tot onze grote teleurstelling hebben we moeten besluiten de Ardennencursus van 2022 niet door te laten gaan. De pandemie blijft teveel onzekerheid en risico opleveren voor de organisatie. Belangrijk punt hierbij is dat we als commissie menen dat we, indien we tijdens het cursusseizoen voor onverwachte uitdagingen komen te staan, niet over de bezetting beschikken om voldoende flexibel te kunnen optreden. Het is al jarenlang onze missie om vier cursussen van hoge kwaliteit neer te zetten en we kunnen dat op dit moment voor dit seizoen helaas niet garanderen.  
We slaan dus helaas opnieuw een jaar over, een jaar waarin we onze zoektocht naar nieuwe commissieleden zullen voort zetten. Wie o wie wil ons team komen versterken zodat we in 2023 weer naar Stavelot kunnen met z'n allen? Reacties zijn van harte welkom via ardennencursus@gmail.com.
Tot gauw

Christel | Jeanine | Jelleke | Kimberly | Remco | Sanne| Servaas | Simon

Sinds 1979 organiseert de Ardennencommissie een driedaagse nascholing voor huisartsen volgens het Warffummodel. Jaarlijks vindt de cursus vier keer plaats. In kleine groepen worden op informele en interactieve wijze zes onderwerpen doorgenomen. Deze onderwerpen zijn zowel medisch als niet-medisch van aard en zijn altijd direct toepasbaar op de dagelijkse praktijk van de huisarts, van waarnemer tot praktijkhouder en van solist tot groepslid. Het meeste werk wordt verricht door de huisartsen zelf maar altijd wordt het dagonderdeel begeleid door een inhoudsdeskundige met affiniteit met de huisartsenzorg. De Ardennencommissie zorgt voor optimale omstandigheden om de cursus zo goed mogelijk te laten verlopen: een prettige cursuslocatie, een ontspannend hotel, heerlijk eten en drinken en naar eigen wens de mogelijkheid tot 'buitenschoolse' activiteiten met of zonder de groep.